Illumination & Lighting Design Association

انجمن روشنایی و نورپردازی استان تهران (ILDA)
منشور اخلاقی و حرفه ای
ماده 1: پیشگفتار
1-1 کدهای اخلاقی و حرفه ای (اخلاقیات) انجمن روشنایی و نورپردازی استان تهران برای بهبود و حفظ عملکرد حرفه ای توسط اعضاء، تدوین شده است.
پیروی اکید از کدهای اخلاقی برای اعضای دارای حق رای در ILDA الزامی است، انطباق با کدهای اخلاقی متضمن اعتماد هر چه بیشتر عموم مردم به یکپارچگی و خدمات ارائه شده توسط اعضای ILDA می باشد.
1-2 کدهای اخلاقی به طور منظم و جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر وضعیت مدرن و شرایط خاص حاکم بر موضوع اهداف انجمن، بازبینی می شوند.
1-3 در کدهای اخلاقی، مقررات ارائه شده اند و تفسیرهای توضیحی برای شفافیت اصول اخلاقی وجود دارند. اگرچه تفسیرهای توضیحی نیز در متن اصلی کدهای اخلاقی ذکر شده اند اما آنها را بخشی از کدهای اخلاقی تلقی نمی کنیم.
تفسیرهای توضیحی: کارگروه حقوقی انجمن به طور منظم همه تفسیرهای توضیحی را بررسی و مرور خواهد کرد، این کمیته قادر است برخی از این تفسیرهای توضیحی را تغییر داده یا بخش هایی را به آن اضافه کند. پس از ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره تصویب و لازم الاجرا می باشد.

ماده 2: توصیف ها
2-1 اصطکاک منافع: زمانی که منافع مادی و معنوی یک یا چند عضو از اعضای ILDA با اعضای دیگر یا ذی نفعان مرتبط با فعالیت انجمن مورد اختلاف قرار می گیرد.
2-2 مشتری با کارفرما: فرد یا گروهی از افراد، شرکت تجاری یا هر سازمان دولتی و غیر دولتی که از خدمات یکی از اعضا ILDA (شامل ادوات، طراحی و یا هرگونه خدمات مرتبط با نورپردازی و روشنایی) استفاده می نماید.

ماده 3: تعهدات عمومی
3-1 کدهای اخلاقی: مجموعه ای از اصول اخلاق حرفه ای می باشند که به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل و تضاد منافع اعضا و ذینفعان جهت کلیه اعضای انجمن لازم الاجرا می باشند.
3-2 ارائه کلیه خدمات و کالا توسط اعضا با رعایت استاندارد ها ،قوانین و دستورالعمل های کشوری و رعایت همه اصول علمی و اجرایی انجام می گردد.
3-3 اعضای انجمن موظفند کلیه خدمات وکالاهای خود را با رعایت الزامات کشوری (استاندارد های اجباری قوانین و آیین نامه ها) و همچنین از اصول علمی و اجرایی پیروی نمایند.
3-4 اعضای ILDA به واسطه نژاد، مذهب، جنسیت، ملیّت اصلی، سن، ناتوانی یا جهت گیری های سیاسی برای فعالیت های حرفه ای خود تحت تبعیض قرار نمی گیرند.
3-5 اعضای ILDA نباید برای دریافت وجه به هر عنوان، اقدام به تائید غیر اصولی و غیر حرفه ای و جانبدارانه محصول یا خدمات یا افراد کنند.
الف) تمام اعضا مکلفند اطمینان یابند طرح و ایده ای که توسط کارفرما ارائه می گردد، حقوق مادی و معنوی اعضا رعایت گردد.
تفسیر الف : توصیه می شود جهت انجام بهتر بند فوق کلیه اعضا در قبال ارائه خدمات حرفه ای خود مبلغ واقعی و متعارف آن را دریافت نمایند.

ماده 4: تعهدات نسبت به عموم مردم
4-1 اعضای ILDA نباید (حین انجام عملیات حرفه ای) به طور عامدانه از قوانین حقوقی تخلف کنند.
تفسیر توضیحی: تخلف عامدانه عضو ILDA (حین انجام عملیات حرفه ای) از قوانین لازم الاجرای محلی، منطقه ای، ملی یا بین المللی منجر به توبیخ تحت این ماده خواهد شد. توبیخ در این ماده، بر اساس یافته های مستقل از تخلفاتی تعیین می شود که طبق قانون در دادگاه ها یا هر سازمان قانونگذار یا مدیریتی دیگر محک زده می شوند.
4-2 اعضای ILDA حق ندارند از افراد دیگری که سعی دارند بر قضاوت های حرفه ای اعضای ILDA تاثیر گذار باشند یا در ازاء ارائه خدمات یا محصول خاص در یک پروژه خاص (به غیر از مواردی که مشتری یا کارفرمایی که عضو ILDA پروژه وی را برعهده دارد) مبالغی را تحت عنوان دستمزد، کمسیون و یا هر نام دیگر دریافت کند.
تفسیر توضیحی: این قانون برای اطمینان از قضاوت های صحیح حرفه ای و عدم لکه دار شدن نام اعضای ILDA تنظیم شده است. پذیرش و دریافت حق العمل، بازپرداخت، افزایش نرخ محصولات و سود از فروش محصولات یا تجهیزات یا دریافت وجه خارج از استانداردهای رایج عملیات مستقل برای یک محصول خاص، اصطکاک منافع تلقی می شود.
4-3 اعضای ILDA نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ازای معرفی کردن یک فرد برای کار یا استخدام در حال حاضر، معرفی کردن یک فرد برای کار یا استخدام در زمان آینده یا توصیه وی برای دریافت پاداش جهت کارهای فعلی یا قبلی یا استخدام، از افراد پول یا هر کالای با ارزش دیگر را دریافت کنند.
تفسیر توضیحی: هدف از این قانون، ممانعت از پیشنهاد پاداش های نقدی و غیر نقدی بالاتر و فراتر از دستمزدهای خدمات حرفه ای رقابتی برای استخدام در یک حرفه یا بدست آوردن کار است.
4-4 اعضای ILDA نباید در ارائه اطلاعات غلط یا تبلیغات غلط مشارکت کنند.
4-5 اعضای ILDA نباید (در حین انجام عملیات حرفه ای) با سایر افراد و مجموعه ای که از کلاه برداری یا اقدامات غیر قانونی وی مطلع است، همکاری کند.

ماده 5: تعهدات به مشتری یا کارفرما
5-1 اعضای ILDA باید خدمات را فقط در حیطه شایستگی ها و مهارت های خود تقبل کنند. اعضای ILDA باید برای انجام همه کارهایی که در زمینه آنها آموزش دیده، تحصیل کرده یا تجربه کافی در آن دارند، از جمله همه حیطه های فنی مربوطه، آمادگی کامل داشته باشند.
تفسیر توضیحی: هدف از این ماده قانون، اطمینان از این است که اعضای ILDA هرگز کارهایی را فراتر از تخصص حرفه ای خود تقبل نخواهند کرد. این تخصص عموما از طریق تجربیات مستقیم در پروژه های دیگر با نوع مشابه و یا از طریق سابقه کاری و کسب تجربه یا از طریق تحصیل یا آموزش یا مشاوره با متخصصان دیگر حاصل می گردد.
5-2 اگر عضو ILDA حین کار کردن در یک پروژه از یک تصمیم غلط آگاه شود که تاثیرات ناگواری بر سلامت و ایمنی عمومی دارد، عضو ILDA موظف است سریعا اطلاعات اخذ شده را با مشتری در میان گذارد ومسئولیت اجرایی آن رابه مشتری تاکید نماید.
تفسیر توضیحی: هدف از این قانون پیشگیری از تخلفاتی است که تاثیرات ناگوار بر ایمنی عموم مردم دارند.
5-3 اعضای ILDA موظف هستند به محض کسب اطلاع در زمینه اصطکاک منافع یا احتمال وقوع آن، که قضاوت یا عملکرد آنها در زمینه خدمات تاثیرات ناگوار بر جای گذارد، مراتب را فوراً بهطور کتبی به اطلاع مشتری یا کارفرما برسانند.
تفسیر توضیحی: هدف از این ماده قانون، اطمینان از این است که تا حد امکان اصطکاک منافع با مشتری ایجاد نخواهد شد. در این ماده قانون، همه موقعیت هایی که ممکن است یک عضو ILDA شاهد اصطکاک منافع باشد (بین منافع یا مسئولیت های خودش با منافع سایرین) در نظر گرفته شده است. احتمال اصطکاک منافع که باید به طور کامل و کتبی گزارش شوند. توصیه اکید شده است که اعضای ILDA پس از اطلاع از اصطکاک منافع یا احتمال اصطکاک منافع، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع مشتری یا هر یک از طرفین ذیربط دیگر برسانند. در صورت امکان، لازم است که عضو ILDA پاسخ طرف مقابل را نیز به طور کتبی دریافت کند، طرف دیگر باید در این پاسخ اطلاع کامل از اصطکاک منافع یا احتمال بروز اصطکاک منافع را اعلام کند.
5-4 اعضای ILDA در قراردادهایی که با مشتریان منعقد می کنند، باید دامنه کار و ماهیت پروژه، روش دریافت دستمزد و مبلغ توافق شده برای دستمزد را ذکر کنند.
تفسیر توضیحی: مبلغ توافق شده الزاماً همیشه یک مبلغ ثابت نیست. در برخی موارد، دستمزد بصورت صورتحساب های ساعتی ارائه می شوند و درصورت توافق با مشتری، سقف حداکثر برای این مبلغ تعیین نمی شود.
5-5 اعضای ILDA باید در مواردی که احتمال بروز اصطکاک منافع با مشتری و سایر اعضای تیم های ساخت و طراحی وجود دارد، با عدالت و انصاف عمل کنند.
5-6 اعضای ILDA باید در همه ارتباطات و مکاتبات حرفه ای از اصل صداقت و درستکاری پیروی کنند.
5-7 یک عضو ILDA باید به مشتری اطمینان کامل داشته مگر اینکه طبق موارد ذکر شده در این کدها و یا سایر قوانین لازم الاجرا، مورد دیگری ذکر شده باشد.

ماده 6: تعهدات به حرفه
6-1 اعضای ILDA باید همیشه و در همه حال در تلاش برای بهبود مهارت ها و دانش حرفه ای باشند.
6-2 لازم است که هر کدام از اعضای ILDA ، یک بیانیه عمومی در خصوص ظرفیت حرفه ای خود را در سایت انجمن به نمایش بگذارند و بر اساس آن با صداقت کار کنند.
6-3 اعضای ILDA نباید به طور عامدانه به اعتبار یا عملکرد دیگران خدشه و زیان وارد کنند.
6-4 اعضای ILDA نباید قابلیت ها، تجارب یا عملکردهای حرفه ای خود را به گونه ای دیگر بیان کرده و آنها را بزرگ نمایی کنند. بیان قابلیت ها، تجارب و یا عملکرد های حرفه ای باید به گونه ای دقیق و کاملا واقعی انجام شده و برای نشان دادن اعتبار، دامنه کار یا ماهیت مسئولیت ها بطور کامل در آن توصیف شده باشد، در این بیانیه نباید قابلیت ها به گونه ای غلط بزرگنمایی شده یا ادعاهای کاذب در زمینه کارهاو توانمندی ها بیان شود.
تفسیر توضیحی: هدف از این قانون اینست که اعضای ILDA هرگز ادعای کاذب نداشته و اعتبار خود را به گونه ای خلاف یا گمراه کننده به دیگران معرفی نکنند.

ماده 7: تعهدات به همکاران
7-1 اعضای ILDA باید در صورت امکان از اعتبار خود برای مشارکت های حرفه ای با کارکنان، کارفرمایان یا همکاران تجاری فعلی یا قبلی استفاده کنند.
7-2 اعضای ILDA نباید در عملکرد سایر همکاران یا روابط حرفه ای آنها با مشتری تداخل ایجاد کنند.
7-3 هر یک از اعضای ILDA موظف هستند که همه درخواست های بررسی کارهای همکاران را با دقت و بسیار محترمانه و مبتنی بر شواهد فنی و حرفه ای و بدون جانبداری انجام دهند.
7-4 در صورتی که عضو دیگر در یک پروژه مشغول به ارائه خدمات اجرائی می باشد و هنوز قرارداد وی خاتمه نیافته باشد، هیچیک از اعضای ILDA حق ندارند خدمات اجرائی خود را برای اجرای همان پروژه پیشنهاد کنند. هر عضو ILDA موظف است قبل از اقدام برای پذیرش پیشنهاد اجرائی یک پروژه، بررسی های کامل برای اطمینان از عدم همکاری و عقد قرارداد از طریق استعلام از کارفرما توسط سایر طراحان در همان پروژه را انجام دهد.
تبصره 7-4 بند فوق ارائه خدمات طراحی و فروش کالا را شامل نمی گردد.
7-5 عضو ILDA موظف است برای تقبل یا پذیرش پیشنهاد کارهایی اقدام کنند که می دانند عضو دارای صلاحیت یا شرکت معتبر دیگری برای انجام آن کار انتخاب یا استخدام شده است، مگر اینکه طبق شواهد کتبی به وی اثبات شود انتخاب، استخدام یا توافق فرد یا شرکت دیگر برای انجام پروژه خاتمه یافته است.
7-6 اعضای ILDA که قصد خاتمه همکاری با یک شرکت را دارند حق ندارند هنگام خروج، طرح ها، نقشه ها، داده ها، گزارشات، یادداشت ها، عکس ها، فایل های نمایش طرح و مواد بازاریابی یا سایر مواد مربوط به کارهای شرکت را بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما یا شریک با خود ببرند (حتی اگر موارد فوق الذکر توسط خود عضو ILDA در گذشته انجام و تهیه شده باشند).
7-7 در زمانی که همکاری با یک شریک یا همکار خاتمه می یابد، اعضای ILDA حق ندارند بدون دلیل موجه، از تهیه کپی از طرح ها، نقشه ها، داده ها، گزارشات ، یادداشت ها یا سایر مواد مرتبط با کارهای انجام شده توسط شریک یا همکار فوق الذکر ممانعت به عمل آورند، مجاز بودن تهیه کپی از موارد فوق الذکر شامل اسناد محرمانه یا مواردی که خلاف قوانین حق کپی رایت باشد، نمی گردد.
تفسیر توضیحی: اعضای ILDA می توانند مبالغ منطقی برای هزینه های مربوط به تهیه کپی از موارد فوق الذکر را از کارمند مستعفی دریافت کنند. کارکنان بخوبی می دانند که حق کپی رایت همه مواد و اسناد برای کارفرما محفوظ است.
7-8 به تمامی اعضا توصیه می گردد چنانچه فرد یا افرادی که قبلا در یکی از شرکتهای عضو انجمن شاغل بوده یا فعالیت می نمودند جهت استخدام یه آنها مراجعه نمودند، صلاحیت کاری و اخلاقی آنها را از کارفرمای قبلی استعلام نموده و موافقت ایشان جهت استخدام افراد نام برده را اخذ نمایند.
ضمناً توصیه می شود چنانچه یکی از اعضا شاهد بروز رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرحرفه ای یکی از پرسنل خود شد که منجر به اتمام همکاری با آن فرد منجر گردید، مراتب جهت اطلاع سایر اعضای انجمن به اطلاع انجمن رسانده شود.
7-9 به تمامی اعضا پیشنهاد می شود از فرمها، نمونه قرارداها و تعهدنامه های اخلاقی استخدامی که در آرشیو انجمن موجود می باشد جهت پیشگیری از وقوع مسائل اخلاقی و حقوقی با پرسنل استفاده نمایند.

ماده 8: ضمانت اجرایی
8-1 هیأت مدیره ILDA یا کمیته اخلاق ، به عنوان سازمان مسئول که از سوی انجمن انتخاب شده است، تنها مراجع قانونی برای تفسیر کدهای اخلاقی هستند، تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنها نهایی و لازم الاجرا بوده و موضوع شرایط و ضوابط ذکر شده در مقررات ILDA و دستورالعمل های روند شکایت اعضای می باشد.
8-2 با توجه به مرجعیت فنی و تخصصی انجمن در حوزه فعالیت مربوطه توصیه می شود تمام اعضا از این ظرفیت در حل اختلافات احتمالی با ذینفعان عضو یا غیر عضو انجمن استفاده نمایند.

 

  انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی توسط جمعی از فعالان شناخته شده در حوزه نور و صنعت روشنایی کشور تاسیس شده که در زمینه های مختلف تولیدی، تجاری، طراحی، اجرایی فعالیت دارند.
  این انجمن به عنوان تنها تشکل رسمی غیر انتفاعی و تخصصی نور و روشنایی وابسته به اتاق بازرگانی برای ایجاد بستر لازم و حضور گسترده تمامی فعالان صنعت روشنایی با رویکرد حمایت از بهبود فضای کسب و کار و امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران پا به عرصه فعالیت گذاشته است.

  آدرس

  تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه شهدا، پلاک 229

  تلفن

  88720630 (021)

  همراه

  09912702562

  فکس
  ایمیل

  info@ildalighting.com